Placeholder

Bax. (Dr.) D. – Hollandse en Vlaamse schilderkunst in Zuid-Afrika. Hollandse en Vlaamse schilderijen uit de Zeventiende Eeuw in Zuid-Afrikaans openbaar bezit

£16.00

Product Description

(Amsterdam, J.H. de Bussy, Cape Town, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij, 1952)

Small quarto pictorial dustwrapper torn with loss original green cloth pp. 140 many monochrome plates. Light foxing on part of the free endpapers. ‘In 1949 begon Dr D. Bax thans professor in de Nederlandse Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit te Kaapstad een onderzoek in te stellen naar de 17de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse schilderijen welke zich in de openbare gebouwen van de Unie van Zuid-Afrika bevinden. Het waren ruim 320 schilderijen waarvan vele in de kunstliteratuur in het geheel niet of onvoldoende bekend zijn. …’ Dutch and Flemish paintings of the Seventeenth Century in South African public collections.

SKU: 2476. Category: . Tags: , , .