Placeholder

Oberholzer, E. J. S. – Die skeur in die NP in 1982: aanleidende oorsake en die onmiddellike gevolge

£15.00

Product Description

(Bloemfontein: BA Honours dissertation [University of the Orange Free State] in unpublished form, 1985)

Unpublished thesis submitted to the Department of History at the University of the Orange Free State in fulfilment of the requirements for a BA Honours degree. Folio; original brown rexine lettered in gilt on spine and upper cover; pp. (iii) + 46 + (i); printed rectos. Very good condition. Afrikaans text. An analysis of the schism in the National Party during the early 1980s which resulted in the formation of Andries Treurnicht’s Conservative Party. Die wegbreek van ‘n groep LV’s onder leiding van dr. Andries Treurnicht uit die NP het wye belangstelling ontlok. Hierdie gebeure het die stigting van ‘n nuwe party nl. die Konserwatiewe Party tot gevolg gehad. Die optrede van hierdie splintergroep is nie ongemotiveerd nie maar is wel die gevolg van jare se verskille. ‘n Gebrek aan eenstemmigheid binne die NP kom reeds ‘n lang pad. Dit is dus nie ongehoord dat sulke omstandighede met spanning gepaard gaan nie. In hierdie werk word die nodige aandag aan die aanleidende oorsake geskenk. Dit mag help om ‘n beter insig t.o.v. die latere gebeure te toon.””